Klachtenregeling

Klachten en geschillen

Kwaliteit en integriteit staan bij mij hoog in het vaandel. Mocht je desondanks niet tevreden zijn, dan waardeer ik het als je jouw klachten over de behandeling met mij bespreekt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Komen wij er dan samen niet uit, dan kan je je alsnog wenden tot de VBAG of RBCZ/TCZ.

Via VBAG: Hier kan een klachtenformulier aangevraagd worden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vbag.nl). Deze zorgt dan voor de doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘klachtencommissie’ is vermeld.
De klachtenfunctionaris zal vervolgens onderzoek doen naar de klacht en eventueel assisteren met het formuleren van de klacht.
Het doel is dat wij met klachtenfunctionaris, gezamenlijk tot een oplossing komen.
Is er na de wettelijke termijn van 6 weken (uiterlijk 10 weken) geen bevredigende oplossing dan kan je naar de Burgerlijke rechter gaan of contact opnemen met de Geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz).
Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie Quasir. Deze geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld, maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
De geschillencommissie doet uiterlijk binnen 6 maanden na het voorleggen van het geschil een bindende uitspraak.