Chakra Balancing Techniek

Chakra’s zijn energiecentra van ons lichaam. Ze zijn niet anatomisch en bevinden zich in het energielichaam wat de etherische laag wordt genoemd. De etherische laag is de laag die het dichtst bij het fysieke lichaam ligt.
Via onze chakra’s nemen wij energie op en geven energie af en vindt er voortdurend een energetische wisselwerking plaats tussen onze omgeving en de kosmos. Als een chakra niet goed functioneert, door bijvoorbeeld te veel of te weinig energie op te nemen of af te geven, ontstaat er een disbalans.
 
De oorzaak kan zijn stress, angst, onverwerkte emoties of vastgeroeste denkbeelden en patronen. Dit kan zich uiten in fysieke en emotionele klachten. Het gebrek aan energie, vastlopen in het werk en relaties zijn hier voorbeelden van.
Als een dergelijke situatie te lang aanhoudt, dienen de chakra’s weer in evenwicht (gebalanceerd) gebracht te worden.